admin

Геодезически дейности при реализирането на специални обекти

Геодезически и ехолотни измервания на язовири и речни корита. Измервания за следене на деформации, рехабилитация и поддържане на пътища, ж.п. линии, мостове, тунели и тръбопроводи.

Геодезически дейности при реализирането на специални обекти Read More »

Кадастър на населени места и извънселищни територии

Фирмата има сключени над 30 договора за изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри. За значимите обекти. Фирмата има изработени проекти за кадастър: – Район Надежда- Столична община – 2000 ха – гр.Панагюрище и с.Панагюрски колонии – 600ха – гр.Харманли – 3000 ха – гр.Добрич – 2200 ха – гр.Пазарджик – 1600 ха – гр.Пловдив,

Кадастър на населени места и извънселищни територии Read More »