Геотехноинженеринг ЕООД

Услуги

Геодезически дейности при реализирането на специални обекти

Геодезически и ехолотни измервания на язовири и речни корита. Измервания за следене на деформации, рехабилитация и поддържане на пътища, ж.п. линии, мостове, тунели и тръбопроводи.

Геодезически дейности при реализирането на специални обекти Read More »

Направете
запитване

Геотехноинженеринг ЕООД