Геотехноинженеринг ЕООД

Екипа на
Геотехноинженеринг ЕООД

Най-ценното което имаме са нашите специалисти

Съставът на фирмата наброява 30 души, от които 80% са дипломирани инженери с образователна степен ”магистър”, а 20% са техници. Екипът ни се състои от доказани професионалисти, познаващи модерните технологии, използвани в съвременната геодезическа практика. Повечето от тях са взели активно участие при организацията и изработването на големи проекти реализирани от фирмата.

Освен с опитни специалисти Геотехноинженеринг разполга с модерно оборудване и съвременни програмни продукти. Фирмата разполага с двучестотни GPS/GNSS приемници, безрефлекторни тотални станции, дигитален нивелир и необходимото към тях оборудване.

Направете
запитване

Геотехноинженеринг ЕООД