Геотехноинженеринг ЕООД

Услугите, които предлагат
Геотехноинженеринг ЕООД

Висококачествени услуги в областта на геодезията.

Геодезическо заснемане на обекти

Геодезическо заснемане и трасиране на поземлени имоти и сгради. Трасиране и заснемане на строежи за въвеждане в експлоатация.

Направете
запитване

Геотехноинженеринг ЕООД