Геотехноинженеринг ЕООД

Услугите, които предлагат
Геотехноинженеринг ЕООД

Висококачествени услуги в областта на геодезията.

Устройствено планиране

Изработване на проекти за ПУП. Извършване на всички нормативно предвидени дейности, необходими за съгласуване и одобряването на ПУП.

Направете
запитване

Геотехноинженеринг ЕООД