Геотехноинженеринг ЕООД

Сертификати на
Геотехноинженеринг ЕООД

Необходими сертификати и лицензи за извършване на геодезически дейности 

АГКК сертификат

Геотехноинженеринг  притежава  лиценз от Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър за извършване на дейности по кадастъра. Фирмата е член на Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ) , Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП ) и Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) .

ISO сертификат

Фирмата е сертифицирана  за съответствие на системата за управление на качеството на организацията с изискванията на стандарта ISO 9001:2015.

Направете
запитване

Геотехноинженеринг ЕООД