Геотехноинженеринг ЕООД

Проектите на
Геотехноинженеринг ЕООД

Водещи проекти и дейности

Геодезически работи за изграждане, реконструкция и поддръжка на части от магистрали “Тракия”, ”Марица”, ”Хемус”

Изработване на технически проекти и подробни устройствени планове, геодезическо заснемане за обезпечаване на текущи ремонтни дейности.

Прочетете повече »

Създаване на специализирани карти на пристанищните терминали предоставени за управление на ДП „ПИ”

Проектиране и внедряване на Географска информационна система (ГИС) за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура Създаване на специализирани карти на пристанищните терминали предоставени за управление на

Прочетете повече »

Направете
запитване

Геотехноинженеринг ЕООД