Геотехноинженеринг ЕООД

Услугите, които предлагат
Геотехноинженеринг ЕООД

Висококачествени услуги в областта на геодезията.

Кадастър и специализирани карти

Изработване на проекти за изменение на КККР, както и всички дейности, предвидени по ЗКИР. Създаване на специализирани карти и регистри.

Направете
запитване

Геотехноинженеринг ЕООД