Геотехноинженеринг ЕООД

Геодезически дейности за инвестиционното проектиране

Фирмата има сключени над 30 договора за обекти свързани с инвестиционото проектиране.

Фирмата има изработени проекти за инвестиционото проектиране за част Геодезия за:

– „Проучвания за развитието на приоритетен  железопътен проект №22″ в областта на трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T) Фаза Б1: „Предварителни проучвания за модернизация на железопътна линия  Радомир – Кулата“ Договор: 4251 / 01.02.2013г.  „Техническа помощ за модернизация на железопътна линия Радомир – Кулата“ ;

– Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин“, част от проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив“;

– Геодезически дейности във връзка с реализация на проект: „Република Македония – Железопътен коридор X / Xd -Куманово Миладиновци. Предпроекти проучвания и подготовка на проектна документация”;

– Геодезически дейности във връзка с реализация на проект: „Република Македония – Коридор VIII – част изток – Проектиране и техническа помощ за жп участъка Куманово – Беляковци”

Направете
запитване

Геотехноинженеринг ЕООД