Геотехноинженеринг ЕООД

Геодезически и ехолотни измервания на чашата на язовир Искър и яз. Студен Кладенец

Геодезическо заснемане и определяне на работните ключови криви на завирените обеми и залетите площи на язовир Искър и язовир Студен кладенец

Направете
запитване

Геотехноинженеринг ЕООД