Геотехноинженеринг ЕООД

Геодезически работи за изграждане, реконструкция и поддръжка на части от магистрали “Тракия”, ”Марица”, ”Хемус”

Изработване на технически проекти и подробни устройствени планове, геодезическо заснемане за обезпечаване на текущи ремонтни дейности.

Направете
запитване

Геотехноинженеринг ЕООД