Кадастър на населени места и извънселищни територии

Фирмата има сключени над 30 договора за изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри.
За значимите обекти.

Фирмата има изработени проекти за кадастър:

– Район Надежда- Столична община – 2000 ха

– гр.Панагюрище и с.Панагюрски колонии – 600ха

– гр.Харманли – 3000 ха

– гр.Добрич – 2200 ха
– гр.Пазарджик – 1600 ха
– гр.Пловдив, кв.Възстанически – 220 ха
– гр.Асеновград – 450 ха
– гр.Димитровград – 550 ха
– община Тервел – 1070 ха – договор по програмата PHARE
– съдебен район Девня – 7000 ха
– кадастър на ЖП линия Пловдив – Свиленград – 150 км
– кадастрална карта на пътен участък Харманли – Свиленград – 42 км
– кадастрална карта на отделни обекти с площ до 1 ха – общо 100 ха
– кадастрални дейности при прилагане на ЗСПЗЗ за площ около 800 000 дка
и на ЗВСГЗГФ за площ около 1 500 000 дка

– кадастър на специални обекти – общо 6000 ха

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *