Геотехноинженеринг ЕООД

Нивелачна мрежа на Република Македония

Създаване и нивелиране на основни полигони и ходове –  за извършване на нивелачни измервания  за изработване на прецизна нивелация І-ви клас и обработката им.

Направете
запитване

Геотехноинженеринг ЕООД