Геотехноинженеринг ЕООД

ПУП на населени места и извънселищни територии

Изработени са проекти за ПУП за над 30 различни обекта.

За значимите обекти:

Изработени са проекти за ПУП за обекти:

  • Изготвяне на предпроектни проучвания, идеен проект, ПУП и подготовка на отчуждителните процедури за проект: „Изграждане на интермодален терминал в северен централен район на планиране в България – Русе“;
  • Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември” за участък Ихтиман – Септември
  • Актуализация на идеен проект и изработване на Подробен устройствен план, План за регулация и застрояване и Парцеларен план и технически проект за жп участък Видин-Медковец;
  • Модернизация на железопътната отсечка Септември – Пазарджик в границите от начало стрелка № 2 /km 102+014/ по път № 1 и край стрелка № 6 /km 102+070/ по път № 2 на западна гърловина гара Септември до край стрелка № 5 /km 119+624 / по път № 1 и край стрелка № 1/km 119+692 / по път № 2 източна гърловина гара Пазарджик, включително гарите Септември и Пазарджик;
  • Изготвяне на ПУП във връзка с реализация на обект“ Модернизация на железопътен участък: „гара Волуяк – гара Петърч“ от км 9+200 до км 21+275“, по проект „Модернизация на железопътна линия София-Драгоман“;
  • Изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне – гара Биримирци“, „гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна“, „гара София – гара Елин Пелин“ и „гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник“, за проект „Развитие на железопътен възел София“

Направете
запитване

Геотехноинженеринг ЕООД