Геотехноинженеринг ЕООД

Administrator

Геодезически и ехолотни измервания на чашата на язовир Искър и яз. Студен Кладенец

Геодезическо заснемане и определяне на работните ключови криви на завирените обеми и залетите площи на язовир Искър и язовир Студен кладенец

Геодезически и ехолотни измервания на чашата на язовир Искър и яз. Студен Кладенец Read More »

Геодезически работи за изграждане, реконструкция и поддръжка на части от магистрали “Тракия”, ”Марица”, ”Хемус”

Изработване на технически проекти и подробни устройствени планове, геодезическо заснемане за обезпечаване на текущи ремонтни дейности.

Геодезически работи за изграждане, реконструкция и поддръжка на части от магистрали “Тракия”, ”Марица”, ”Хемус” Read More »

Геодезически дейности за инвестиционното проектиране

Фирмата има сключени над 30 договора за обекти свързани с инвестиционото проектиране. Фирмата има изработени проекти за инвестиционото проектиране за част Геодезия за: – „Проучвания за развитието на приоритетен  железопътен проект №22″ в областта на трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T) Фаза Б1: „Предварителни проучвания за модернизация на железопътна линия  Радомир – Кулата“ Договор: 4251 / 01.02.2013г. 

Геодезически дейности за инвестиционното проектиране Read More »

Създаване на специализирани карти на пристанищните терминали предоставени за управление на ДП „ПИ”

Проектиране и внедряване на Географска информационна система (ГИС) за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура Създаване на специализирани карти на пристанищните терминали предоставени за управление на ДП „ПИ” – 28 бр. с обща площ 655 ха, събиране и въвеждане на ГИС-данни.  Обект: „Проектиране и внедряване на Географска информационна система (ГИС) за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура”

Създаване на специализирани карти на пристанищните терминали предоставени за управление на ДП „ПИ” Read More »

ПУП на населени места и извънселищни територии

Изработени са проекти за ПУП за над 30 различни обекта. За значимите обекти: Изработени са проекти за ПУП за обекти: Изготвяне на предпроектни проучвания, идеен проект, ПУП и подготовка на отчуждителните процедури за проект: „Изграждане на интермодален терминал в северен централен район на планиране в България – Русе“; Изготвяне на ПУП и Технически проекти за

ПУП на населени места и извънселищни територии Read More »

Направете
запитване

Геотехноинженеринг ЕООД